יום רביעי, 29 בספטמבר 2010

למה דקראט טועהדקארט טעה. אלוהים מושלם לא יצר מציאות מושלמת, גם לא אשליה מושלמת. המציאות, או האשליה של מציאות אינה מושלמת ואינה אמיתית. למה? פרדוקסים. סתירה עצמית במציאות, אי-ראצינליות של המציאות, טעות פנימית במבנה של המציאות.

יוצר המציאות לא יוכל לעולם להיות מושלם וכל-יכול.
האם הבורא יכול ליצור אבן שאין ביכולתו להרים?
מעבר לכך, אם הבורא מחליט שברצונו לברוא, הרי שהוא איבד מאומניפוטנטיותו כיוון שמעשה הבריאה נעשה בהשפעת ההחלטה ורצונו לברוא. ואם לא בחר הבורא לברוא, הרי שהוא אינו עצמאי שכן הבריאה נעשתה מחוץ לרצונו. הבורא אינו מושלם כיוון שהוא כפוף לרצונו או לחילופין סיבה אחרת, והבורא אינו מושלם כיוון שאין ביכולתו להרים את האבן שיצר.
ייתכן שהבורא אינו מושלם, אך עדיין ייתכן שכושר הבריאה שלו מושלם. הוא אומנם נתון לרצונו או לסיבה אחרת, ואין הוא יכול להרים את האבן שיצר, אך הוא עדיין יצר. אך האם מה שיצר מושלם או אמיתי? לא ולא! מדוע? פרדוקסים.

פרדוקסים במציאות ניתן למצוא בסתירות ויזואליות:איזה ריבוע הוא הקידמי? לא ייתכן כי שניהם קידמיים ואחוריים. אך ניתן לטעון כי התשובה תלויה בצורה שבה מסתכלים, ניחא. אך מה עם הציור הבא:


פרדוקסים ויזואלים מבטלים את אמינותה של המציאות הויזואלית-אמפירית.

עוד לא קם האדם שהצליח למצוא טעות בטענותיהם המטאפיזיות של פרמינידס וממשיכו זנון. לעולם לא יוכל אכילס לעקוף צב איתו הוא עורך תחרות, מדוע? מכיוון שעד שיצמצם אכילס פער של 10 מטרים בינו ובין הצב יעבור הצב עוד מרחק, אפילו יהיה זה מרחק קטן, ועד שיצמצם אכילס מרחק קטן זה, יעבור הצב מרחק נוסף וכך עד אינסוף ולמעשה לא יוכל אכילס לעקוף את הצב לעולם. אבל למעשה עוקף אכילס את הצב ללא בעיה, ואי אפשר להסביר את הסתירה. פרמינדיס וזנון צודקים ועם זאת המציאות בה אכילס עוקף את הצב סותרת את הצדק הפרמנידי הזה.

פרדוקסים מעמידים את המציאות בסתירה עצמית מה שגורם לה להיות אי-רציונלית בעליל. המציאות אינה מושלמת.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה